KLISURA

Predeo izuzetnih odlika Ovčarsko-Kablarska klisura

Između strmih padina  Ovčara i Kablara, reka Zapadna Morava, usekla je, u vidu tri jedinstvena meandara, klisuru dugu 19 km. Impresivne litice i vrhovi  Kablara strmo se obrušavaju u reku. Stenovite strane Kablara kriju mnoštvo pećina i potkapina, a  šumski kompleksi brojne vrste očuvane flore. Kao kontrast strmim padinama Kablara, padine Ovčara se blaže spuštaju do reke. Prekrivene su zelenilom i šumskim masivima. Ovaj predeo izuzetnih odlika poznat je i pod imenom Mala srpska sveta gora. Na obali reke, šumskim proplancima, oslonjeni uz stenu, 11 manastira, čuva viševekovno duhovno nasleđe ovog kraja!

PRIJAVITE SE VEĆ DANAS!

Ovo je naš predlog! Putovanje možete kreirati prema sopstvenoj želji!

Odredite broj dana i destinacije koje ćete posetiti!