OVČAR I KABLAR ZA NAJMLAĐE

Kao predeo izuzetnih odlika, Ovčarsko-kablarska klisura, nalazi se između strmih padina Ovčara i Kablara, tamo gde je reka Zapadna Morava, tražeći sebi put, usekla tri jedinstvena meandra. Uklješteni meandri kao simbol ove klisure mogu se u punoj lepoti videti sa vrha Kablara. Impresivne litice i vrhovi Kablara strmo se obrušavaju u reku. Stenovite strane Kablara kriju mnoštvo pećina i potkapina. Kao kontras tstrmim padinama Kablara, padine Ovčara se blaže spuštaju do reke. Prekrivene su zelenilom i šumskim masivima koji omogućavaju potpuno uživanje u pešačkim turama kroz prirodni ambijent. Ovčarsko-kablarska klisura poznata je i pod imenom Mala Srpska Sveta Gora. Na obali reke, šumskim proplancima, oslonjeni uz stenu, 10 manastira čuva viševekovno duhovno nasleđe ovog kraja!

Program putovanja: 

Polazak u jutarnjim časovima. Vožnja do Čačka. U srcu Ovčarsko-kablarske klisure, Ovčar banji,  posetićemo Prirodnjački muzej. Na zanimljiv način usvojićemo nova znanja o biljnom i životinjskom svetu zaštićenog područja. Zatim, polučasovna šetnja do manastira Nikolja gde ćemo imati priliku da se upoznamo sa istorijom ovog manastira ali i da zamislimo želju kod čudesnog bora. U manastiru ćemo uz blagoslov monahinja organizovati kreativnu radionicu. A onda, najlepši trenutak dana, ukrcavanje na katamaran koji će nas voziti meandrima Zapadne Morave do jezera Međuvršje. Upoznaćemo klisura i sa reke! Ručak. Nakon ručka odlazak na brdo Ljubić odakle se pruža prelepa panorama na grad Čačak. Slobodno vreme za igru i zabavne aktivnosti.Povratak u večernjim satima.

Napomena: 

usled visokog vodostaja reke i u slučaju vremenskih nepogoda, organizator zadržava pravo odkaza vožnje katamaranom, isključivo iz bezbedonosnih razloga. 
 
U slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika, rok za otkazivanje IZLETA je 5 dana pre puta. ORGANIZATOR zadržava pravo korekcije cena usled promena na monetarnom tržištu ili promena cena prevoza. ORGANIZATOR zadržava pravo izmene programa IZLETA, odnosno redosleda pojedinih sadržaja u programu IZLETA usled objektivnih okolnosti. Prema zakonu o turizmu izleti nisu obuhvaćeni garancijom putovanja. IZLET je rađen na bazi minimum 40 putnika.Organizator putovanja: Mirjana Knežević PR turistička agencija Lazena Ježevica, licenca br. OTP 96/2022 kategorije A od 24.11.2024.
Cenovnik br.1 od 14.02.2023.Evidencioni broj: 028/2022 

AMBIJENTALNA UČIONICA NA DRINI

Nacionalni parfi Tara je čuvar retkih i ugroženih biljnih i životinjskih vrsta. Kroz program koji podrazumeva neposredno iskustvo i praktičan rad, deca se upoznaju sa tim kako stanovnici različitih staništa žive i kako stvaraju i održavaju harmonične odnose, a šumski bonton će im pomoći da shvate kako da te odnose poštuju i čuvaju. Cilj interaktivnih radionica je upoznavanje sa vrednostima NP Tara, pravilima ponašanja u nacionalnom parku, ekologija, upoznanavanje sa biljnim i životinjskim svetom, zaštita životne sredine uz pomoć interaktivnih igrica prilagođenih uzrastu dece.

Ovaj jedinstven obrazovni program je u skladu sa savremenim tendencijama u oblasti obrazovanja i realizuje se kroz ambijentalnu učionicu primenom sledećih sadržaja:

  • Šumski bonton
  • Lanac ishrane
  • Prepoznaj drvo
  • Sačuvaj prirodu
  • Pronađi trofej
  • Pronađi boju
  • Kako hodaju životinje…

Brod „Grizzly “ fiapaciteta 140 osoba, registrovan je u sfiladu sa važećim propisima Republifie Srbije i potpuno je bezbedan za decu predšfiolsfiog i šfiolsfiog uzrasta. Sastoji se od dva nivoa; na prvom nivou je zatvoren salon kapaciteta cca 100 sedećih mesta i natkriveni deo ispred kapetanske kabine kapaciteta cca 20 sedećih mesta; na drugom nivou je otvorena paluba kapaciteta cca 100 sedećih mesta (sve ukupno preko 200 sedećih mesta, ali je maksimalan broj osoba koje možemo da primimo 140 jer je za taj broj putnika brod registrovan). Dakle, u slučaju lošeg vremena, grupi je na raspolaganju zatvorena paluba. Dužina plovidbe: 1h . Za to vreme plovimo cca 10-11km uzvodno od brane jezera, ulazimo u kanjon i vraćamo se nazad.

Napomena:

Ambijentalna učionica na brodu „Grizzly“ se izvodi do maksimalno 100 dece. U slučaju većeg broja prijavljenih, program će biti izveden u dve ili više grupa.

U slučaju nedovoljnog broja prijavljenih putnika, rok za otkazivanje PUTOVANJA je 5 dana pre puta. ORGANIZATOR zadržava pravo korekcije cena usled promena na monetarnom tržištu ili promena cena prevoza. ORGANIZATOR zadržava pravo izmene programa PUTOVANJA, odnosno redosleda pojedinih sadržaja u programu PUTOVANJA usled objektivnih okolnosti. Uz ovaj aranžman važe Opšti uslovi putovanja Organizatora, usaglašenih sa YUTA standardom. Prema Zakonu o turizmu, izleti nisu obuhvaćeni garancijom putovanja. Organitazor putovanja Mirjana Knežević PR turistička agencija Lazena Ježevica, licenca broj OTP 96/2022 kategorije A od 24.11.2022.god. Putovanje je rađeno na bazi minimum 40 putnika po autobusu.