Đavolja varoš – Lukovska banja – Manastir Studenica

2 dana, 1 noćenje

OPIS PROGRAMA

Posetite vrlo redak prizor zemljanih figura, 202 zemljane kule čine skupinu poznatu pod imenom Đavolja varoš

Osetite duhovni mir u zadužbini velikog Stefana Nemanje…

PROGRAM PUTOVANJA

1.dan  ČAČAK – ĐAVOLJA VAROŠ – LUKOVSKA BANJA Polazak iz Čačka u 07.00 časova. Sa kraćim usputnim pauzama, vožnja preko Kruševca  i Kuršumlije u podnožje planine Radan gde se na visini od oko 600m pruža vrlo redak prizor zemljanih figura kao produkt viševekovnog erozivnog procesa. 202 zemljane kule čine skupinu poznatu pod imenom Đavolja varoš. Obilazak lokaliteta u pratnji lokalnog vodiča. Slobodno vreme. Zatim, odlazak u Prolom banju. Ručak. Nastavak puta u Lukovsku banju. Smeštaj u hotel. Večera sa muzikom. Noćenje. 

2.dan LUKOVSKA BANJA – MANASTIR STUDENICA – ČAČAK  Doručak. Nakon doručka slobodno vreme za šetnju i obilazak banje, kao i za korišćenje svih sadržaja koje hotel nudi (bazeni, sauna…). Zatim, odlazak u manastir Studenicu, zadužbinu velikog župana Stefana Nemanje. Obilazak manastirskog kompleksa. Slobodno vreme za fakultativni ručak u manastirskom konaku Sa kraćim usputnim pauzama za odmor, povratak u Čačak u kasnim večernjim satima. Kraj putovanja.

NAPOMENA:

  • Program obuhvata posetu: Đavoljoj varoši, Lukovskoj banji, manastiru Studenica
  • Program se izvodi u pratnji vodiča.
  • Trajanje programa 2 dan sa jednim noćenjem.
  • Program se može dopuniti organizovanjem ručka u Prolom banji i manastiru Studenica

PRIJAVITE SE VEĆ DANAS!

Ovo je naš predlog! Putovanje možete kreirati prema sopstvenoj želji!

Odredite broj dana i destinacije koje ćete posetiti!