Kreirajte turu po vašoj želji

Popunite upitnik, a mi ćemo na osnovu toga napraviti Vaše jedinstveno putovanje!

UPITNIK za kreiranje adrenalin ture

Odgovorite na dole navedena pitanja, a mi ćemo na osnovu toga napraviti Vaše jeinstveno putovanje.

Možete birati između Adrenalin 1, Adrenalin 2, Adrenalin 3 ture sa ili bez  ZIP LINE-a

  Tema adrenalin ture*
  pešačka turabiciklistička turaZIP LINEposeta pećinadownhillparaglajdingkatamarandrugo

  Adrenalin tura - izaberite turu*
  Adrenalin tura 1Adrenalin tura 2Adrenalin tura 3ZIP LINE

  Dužina trajanja ture*

  Definišite aktivnosti po danima*

  Okviran broj osoba*

  Starosna struktura*

  Fizička pripremljenost*

  Smeštaj*

  Prevoz*

  Da li je potreban vodič*
  DaNe

  Jezik na kome će biti realizovana tura*
  SrpskiEngleskiNemački

  NAPOMENA: Napišite sve ono što smatrate da je za Vašu adrenalin turu važno i neophodno kako bismo je što bolje kreirali prema vašim željama i potrebama!

  Ime*

  E-mail*

  Telefon*