Kreirajte turu po vašoj želji

Popunite upitnik, a mi ćemo na osnovu toga napraviti Vaše jedinstveno putovanje!

UPITNIK za kreiranje adrenalin ture

Odgovorite na dole navedena pitanja, a mi ćemo na osnovu toga napraviti Vaše jeinstveno putovanje.

Možete birati između Adrenalin 1, Adrenalin 2, Adrenalin 3 ture sa ili bez  ZIP LINE-a

Tema adrenalin ture*
pešačka turabiciklistička turaZIP LINEposeta pećinadownhillparaglajdingkatamarandrugo

Adrenalin tura - izaberite turu*
Adrenalin tura 1Adrenalin tura 2Adrenalin tura 3ZIP LINE

Dužina trajanja ture*

Definišite aktivnosti po danima*

Okviran broj osoba*

Starosna struktura*

Fizička pripremljenost*

Smeštaj*

Prevoz*

Da li je potreban vodič*
DaNe

Jezik na kome će biti realizovana tura*
SrpskiEngleskiNemački

NAPOMENA: Napišite sve ono što smatrate da je za Vašu adrenalin turu važno i neophodno kako bismo je što bolje kreirali prema vašim željama i potrebama!

Ime*

E-mail*

Telefon*