Kreirajte turu po vašoj želji

Popunite upitnik, a mi ćemo na osnovu toga napraviti Vaše jedinstveno putovanje!

UPITNIK za kreiranje pešačke ture

Odgovorite na dole navedena pitanja, a mi ćemo na osnovu toga napraviti Vaše jeinstveno putovanje.

Možete birati između Fotosafari, Sve lepote Kablara, Sve lepote Ovčara, Banjski potok ture sa ili bez  ZIP LINE-a

Pešačka tura - izaberite turu*
FotosafariSve lepote KablaraSve lepote OvčaraBanjski potokDrugo

Dužina trajanja ture*

Definišite aktivnosti po danima*

Okviran broj osoba*

Starosna struktura*

Fizička pripremljenost*

Smeštaj*

Da li želite Wellness u Banji*
DaNe

Prevoz*

Da li je potreban vodič*
DaNe

Jezik na kome će biti realizovana tura*
SrpskiEngleskiNemački

NAPOMENA: Napišite sve ono što smatrate da je za Vašu pešačku turu važno i neophodno, kako bismo je što bolje kreirali prema vašim željama i potrebama!

Ime*

E-mail*

Telefon*