Kreirajte turu po vašoj želji

Popunite upitnik, a mi ćemo na osnovu toga napraviti Vaše jedinstveno putovanje!

UPITNIK za kreiranje Team Building ture

Odgovorite na dole navedena pitanja, a mi ćemo na osnovu toga napraviti Vaše jeinstveno putovanje.

Možete birati između Ovčarsko-kablarske klisure i Zapadne Srbije

  Izaberite destinaciju* (možete izabrati jednu ili obe od ponuđenih)
  Ovčarsko-kablarska klisuraZapadna Srbija

  Tema Team Building ture*
  pešačka turabiciklistička turaZIP LINEposeta pećinadownhillparaglajdingkatamarantimske igreturistički obilsacikrstarenje

  Dužina trajanja ture*

  Definišite aktivnosti po danima*

  Okviran broj osoba*

  Starosna struktura*

  Fizička pripremljenost*

  Smeštaj*

  Prevoz*

  Da li je potreban vodič*
  DaNe

  Jezik na kome će biti realizovana tura*
  SrpskiEngleskiNemački

  NAPOMENA: Napišite sve ono što smatrate da je za Vaš Team Building važno i neophodno, kako bismo ga što bolje kreirali prema vašim željama i potrebama!

  Ime*

  E-mail*

  Telefon*