Kreirajte turu po vašoj želji

Popunite upitnik, a mi ćemo na osnovu toga napraviti Vaše jedinstveno putovanje!

UPITNIK za kreiranje Team Building ture

Odgovorite na dole navedena pitanja, a mi ćemo na osnovu toga napraviti Vaše jeinstveno putovanje.

Možete birati između Ovčarsko-kablarske klisure i Zapadne Srbije

Izaberite destinaciju* (možete izabrati jednu ili obe od ponuđenih)
Ovčarsko-kablarska klisuraZapadna Srbija

Tema Team Building ture*
pešačka turabiciklistička turaZIP LINEposeta pećinadownhillparaglajdingkatamarantimske igreturistički obilsacikrstarenje

Dužina trajanja ture*

Definišite aktivnosti po danima*

Okviran broj osoba*

Starosna struktura*

Fizička pripremljenost*

Smeštaj*

Prevoz*

Da li je potreban vodič*
DaNe

Jezik na kome će biti realizovana tura*
SrpskiEngleskiNemački

NAPOMENA: Napišite sve ono što smatrate da je za Vaš Team Building važno i neophodno, kako bismo ga što bolje kreirali prema vašim željama i potrebama!

Ime*

E-mail*

Telefon*